Ya herbarium kukua katika vitabu.

Kwa kuwa waaminifu, mimi nina wavivu mno kuja na maswali, hivyo sisi ni kosa. OK?

Majibu kwa swali:

Swali lifuatalo ››