Machine Learning Competition for Humans!

Ambao kufanya wewe kuchagua?

Vizuri...mtu kama ... 😃

Majibu kwa swali:

Swali lifuatalo ››