Macho.

Kuchagua jicho rangi.

Majibu kwa swali:

Swali lifuatalo ››