[Je, unaweza kushughulikia?]

Mimi,mwandishi wa mtihani huu, si psiholog
Na si mambo.

Je, si aibu yangu,wala kukemea

Anza mtihani!