Nini ni kanuni ya imani?

Naam, ni rahisi sana swali...)

Majibu kwa swali:

Swali lifuatalo ››